Våra tjänster

Foldrar

En folder är en flersidig vikt trycksak. Vikningen (eller falsningen som vi i branschen säger) kan göras på en mängd olika sätt. De vanligaste sätten är rull- dragspel- och altarskåpsfalsning. På samma sätt som med broschyrer är variationsmöjligheterna närmast oändliga.